Analyse resultaten

Trefwoorden

 • posities, hoeken, lengtes
 • afgeleiden
 • kracht en koppel
 • vermogen
 • lagerkrachten
 • baan, snelheidsvectoren
 • eigen expressies (formules)
 • export

SAM kan de volgende grootheden berekenen (relatief en absoluut):

 • positie, verplaatsing, snelheid, versnelling
 • hoek, hoeksnelheid, hoekversnelling

Verder berekent SAM de volgende krachtsgrootheden (quasi-statisch):

 • aandrijfkracht en -koppel
 • lagerkrachten
 • interne krachten en koppels in een element
 • benodigd en doorgeleid vermogen

Gebruiker-gedefinieerde resultaten (SAM Professional):
Met een geavanceerde formule parser kan de gebruiker simulatieresultaten nabewerken en combineren tot nieuwe resultaten. De resulterende curven kunnen in de grafiek worden afgebeeld.