Ontwerp (wizard)

Trefwoorden

  • parametrisch
  • 4 stangen mechanismen
  • exakte rechtgeleiding
  • benaderde rechtgeleiding
  • Watt, Evans
  • Robberts
  • Chebyshev
  • Hoecken

SAM biedt een aantal Design Wizards waarmee het mogelijk is mechanismen te synthetiseren voor specifieke taken. Deze taken zijn:

Als deze Design Wizards geen antwoord geven op een specifieke ontwerpvraag, zal de gebruiker op basis van zijn ervaring, eerdere ontwerpen, mechanismen handboeken of via trial&error een mechanisme moeten bedenken dat vervolgens in SAM gemodelleerd, geanalyseerd en geoptimaliseerd kan worden.