Algemeen

Trefwoorden

  • 2-D mechanismen
  • ontwerp en simulatie
  • CAD-interface, dxf import
  • synthese
  • video export
  • dokumentatie
  • 5 talen
  • ondersteuning door ingenieurs

SAM (Synthese en Analyse van Mechanismen) is een interactief programma voor het ontwerp, de bewegings- en krachtenanalyse en voor het optimaliseren van vlakke (stangen)-mechanismen. Een mechanisme kan worden ontworpen middels een van de Design Wizards of naar willekeur worden samengesteld uit stangen, rechtgeleidingen, tandwiel- en riemoverbrengingen. Voor de krachtsanalyse beschikt SAM ook nog over veren, dempers en wrijvingselementen, en de equivalente rotatieelementen. SAM vormt een geïntegreerde werkomgeving waarin de volgende acties mogelijk zijn: opbouw van het mechanisme (een CAD gebruikersinterface), integratie met externe CAD bouwstenen (tekeningen), numerieke analyse van de verplaatsingen en krachten, animatie en tot slot de weergave van de resultaten in grafieken en tabellen.

De wiskundige grondslag van het programma is gebaseerd op de Eindige Elementen Methode, en levert daarmee grote ontwerpvrijheid zonder dat daarbij beperkingen optreden van een aantal traditionele methodieken. 'Open-loop', 'closed-loop', 'multiple-loop', en zelfs complexe planetaire (tandwiel-)stelsels kunnen eenvoudig met SAM geanalyseerd worden.

SAM is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en Chinees.

CAD Koppeling

Met het gestandaardiseerde DXF formaat biedt SAM de mogelijkheid het gerealiseerde mechanisme te exporteren naar andere CAD pakketten, en aldaar verder uit te werken. Ook kan met dit zelfde formaat een onbeperkt aantal CAD componenten (tekeningen) worden ingelezen en aan het mechanisme worden toegevoegd. Het bewegende mechanisme neemt hiermee realistische vormen aan.

Postprocessing

SAM kan na een succesvolle berekening de beweging van het mechanisme simuleren (animatie). Ook kan de baan, de snelheidshodograaf en de krommingsmiddelpuntsbaan van ieder willekeurig knooppunt worden weergegeven. Daarnaast kan de poolbaan van ieder schakel in het stilstaande dan wel meebewegende assenstelsel getekend worden. Alle berekeningen kunnen als curven of als tekst worden afgebeeld, opgeslagen en afgedrukt. In één grafiek kan een onbeperkt aantal grootheden worden afgezet tegen de tijdas, of een x-as naar keuze. Voor de verticale as bestaan twee onafhankelijke schalen, die op een handige manier automatisch worden ingesteld. Tijdens de animatie beweegt de cursor in de grafiek mee overeenkomstig het tijdsverloop.

Video tutorials

Mechanisme  : 
   
StangCilinder,  Riem,   Tandwiel,   Veer, Gasveer,  Meetelement,   Importeren/exporteren,

    Gebogen geleiding,   Niet-lineaire veer

Tekening :
    Creëren/wijzigen/koppelen, Importeren,   Exporteren

Aandrijving

    Doel   : Hoek/verlenging,   Relatieve hoek,    X/y positie,   Diverse aandrijfmethodes

    Types   :  Lineiar,   Cycloidaal/cubic-spline,  ASCII bewegingsbestand

Belasting   :
    Kracht/koppel/massa, Externe krachtsvector

Optimalisatie   :

    Minimalisering van aandrijfkoppel,    Baancurve optimalisatie

Weergave:
   
Animatie/baancurve/hodograph/kleuren
Resultaten:

    Curves/export/x-as, Gebruiker-gedefinieerde resultaten

Specials:
    Cilinder/hellende geleiding, Nokmechanisme