FAQ

Fake article for FAQ module.

Q
Wat is de prijs van een upgrade?
A

Een update (of te wel bugfix versie en aangeduidt door een opgehoogd Build nummer) wordt gratis via de website ter beschikking gesteld aan gebruikers van de desbetreffende versie.

Een upgrade biedt nieuwe functionaliteit (afhankelijk van de mate van nieuwe functionaliteit wordt het hoofd versie nummer of het sub-versie nummer opgehoogd). Een upgrade vereist een nieuwe licentie key. Deze wordt aan bestaande gebruikers aangeboden tegen gereduceerd tarief dat afhankelijk is van de actuele versie van de gebruiker. De upgrade kosten zijn gebaseerd op de som van alle benodigde upgrade stappen, m.a.w. een directe upgrade van b.v. SAM 5.1 naar SAM 6.1 is net zo duur als de som van de upgrade stappen SAM 5.1 => SAM 6.0 => SAM 6.1.

Bij een upgrade van het aantal licenties, of van het nivo (Light, Standaard, Pro),  wordt alleen het prijsverschil berekend.

In de sectie Prijzen vindt u de complete prijslijst inclusief alle actuele upgrade tarieven.

Q
Hoe modelleert men een rechtgeleiding onder een hoek?
A

Om een geleiding onder een willekeurige hoek te maken kiest u het Cilinder element, waarvan u vervolgens één knooppunt aan de vaste wereld zet en de hoek in één van de twee knooppunten vastlegt.

Inclined%20Linear%20Guiding%20500x345 FAQ - SAM - The Ultimate Mechanism Designer - Artas Engineering

Q
Wat is het verschil tussen kinetostatica en dynamica?
A

In een kinetostatica analyse wordt de aandrijfbeweging opgegeven en berekend de software de hiervoor benodigde krachten (zowel aandrijf als reactiekrachten). In een dynamica analyse (niet ondersteund door SAM) worden de aandrijfkrachten opgegeven en wordt middels integratieschema's de bijbehorende beweging bepaald.

Q
Wat betekent "kinematisch overbepaald"?
A

Het aantal vastgelegde vrijheidsgraden plus het aantal aangedreven vrijheidsgraden moet dusdanig zijn dat het mechanisme "kinematisch bepaald" is, m.a.w. dat in iedere stand van de aandrijving de positie van het mechanisme vast ligt.

Indien er teveel gefixeerde dan wel aangedreven vrijheidsgraden zijn noemt men dit "kinematisch overbepaald" en kan er in principe geen analyse plaatsvinden.

Q
Wat betekent "kinematisch onderbepaald"?
A

Het aantal vastgelegde vrijheidsgraden plus het aantal aangedreven vrijheidsgraden moet dusdanig zijn dat het mechanisme "kinematisch bepaald" is, m.a.w. dat in iedere stand van de aandrijving de positie van het mechanisme vast ligt.

Indien er teweinig gefixeerde dan wel aangedreven vrijheidsgraden zijn noemt men dit "kinematisch onderbepaald" en kan er analyse plaatsvinden.