woensdag, 02 maart 2022 22:26

SAM 8.2!

SAM 8.2 is beschikbaar en biedt de volgende nieuwe functionaliteit:
- Uniforme selectie icoon voor knooppunten, elementen en afbeeldingen/vormen
- Consistent importeren van gegevens uit externe bestanden
- Tekstvveld inclusief tekstballon
- Invulkleur en weergavevolgorde voor grafische vormen
- Meerdere standen van een animatie weergeven
- Gecascadeerde stijlen (Voorkeurinstellingen - Project - Object)
- Eigen labels voor knooppunten/elementen (ipv nummers)
- Verplaatsbare labels voor elementen/knooppunten
- Nieuwe optimalisatieoptie: afwijzing van experiment op basis van percentage voltooide bewegingsstappen