maandag, 10 november 2014 23:00

SAM 7.0!

We zijn trots om de nieuwe release SAM 7.0 aan te kondigen, die de volgende nieuwe functionaliteit biedt:

Gebruiker gedefinieerde resultaten (uitsluitend in SAM Professional)
Met behulp van een geavanceerde formule parser kan de gebruiker simulatieresultaten op verschillende manieren
nabewerken en combineren tot nieuwe resultaten. Deze nieuwe curves kunnen worden afgebeeld in de grafiek, maar ook worden geëxporteerd als tekstbestand.

Optimimalisatie met randvoorwaarden (uitsluitend in SAM Professional)
Met behulp van de formule parser is het mogelijk om zogenaamde penalty functies te definieren en deze op te
tellen bij de oorspronkelijk cost functie. Hiermee kunnen randvoorwaarden verdiskonteerd worden.

Eenvoudige berekening van lagerkrachten in bewegende knooppunten
De berekening van lagerkrachten in bewegende knooppunten is nu net zo makkelijk geworden als dat
voor vaste gestelpunten al het geval was. Voorheen was hiervoor nog een handmatige stap nodig, die nu
is komen te vervallen.

Nieuwe transformatie en groep commando's
Nieuwe transformaties (spiegelen, transleren, roteren, ...) en het eenvoudig groeperen zijn toegevoegd.
Deze nieuwe mogeliijkheden gelden zowel voor elementen van het mechanisme als voor grafische
visualisatie componenten.

Nieuw licentie systeem
Het nieuwe licentie systeem ondersteunt zowel node-locked licenties als ook floating licenties. Het is
een twee-traps aanpak, waarbij de klant eerst een acitiveringssleutel ontvangt. Tijdens de activering, die
internet toegang vereist om informatie uit te wisselen met de centrale licentie server, wordt de definitieve
licentie gegenereerd.

Verschillende uitbreidingen
Weergave van assen met schaalverdeling op het werkgebied, nieuwe opties bij het selecteren van export resultaten (o.a. rangschikken van volgorde), mogelijkheid om de baan van knooppunten te exporteren in het  DXF formaat.