woensdag, 13 juli 2011 16:40

Sam 6.1 is beschikbaar!

Project Notities
Een geïntegreerde text editor is toegevoegd zodat de gebruiker aantekeningen kan maken. Deze
worden als integraal onderdeel van het SAM project bestand opgeslagen.

Aandrijfbeweging
Naast de Natural Cubic Spline is het nu ook mogelijk om de Clamped Cubic Spline toe te passen bij
het definieren van een bewegingsprofiel. Bij deze variant kan de helling (1.orde afgeleide) aan het
begin en eind punt worden gedefinieerd.

Optimalisatie
Het is nu mogelijk om ALLE oplossingen gevonden tijdens de globale exploratie van de
oplossingsruimte automatisch middels een lokale optimalisatie verder te verbeteren..

Weergave
- Ieder element kan een individuele kleur/lijntype instelling hebben.
- Een Crosshair (met horizontaal/vertikaal muis "snappen") vereenvoudigt het construeren van een
mechanisme.

Pan/Zoom
Het muiswiel kan net als b.v. bij Google Earth gebruikt worden voor Pan en Zoom.

Mechanismen/Grafiek Venster
De twee vensters voor de weergave van het mechanisme en de grafiek kunnen willekeurig
gedimensioneerd worden.Teven is er een nieuw ikoon waarmee eenvoudig geschakeld kan worden
tussen de drie weergave modi (1.mechanisme en grafiek, 2: uitsluitend mechanisme, 3:uitsluitedn
grafiek).

Geautomatiseerde Updates
De controle op de beschikbaarheid van updates en de installatie ervan is sterk vereenvoudigd. Indien
gewenst kan controle en installatie ook automatisch plaatsvinden.

Videos in GIF formaat
Naast het AVI formaat kunnen video's ook in het aanbevolen (Animated) GIF formaat worden
opgenomen.

Extra Checks
Er is een grote hoeveelheid extra checks ingebouwd die moeten voorkomen dat de gebruiker per
ongeluk fouten maakt bij de invoer dan data dan wel bij de probleem definitie, die tot ongeldige
analyse resultaten kunnen leiden.

Bugfixes en schoonheidsfoutjes
Een aantal kleinere bugs en schoonheidsfoutjes zijn opgelost.